Sampsa ry
The student organization for people studying agriculture in University of Helsinki
What is Sampsa ry?
Sampsa ry is an agricultural student organization, that has been active since 1907. This means that Sampsa ry has organized different events and happenings for many students living in Viikki for hundred years!

Sampsa ry is here to provide support and different activities for all agricultural students studying in Viikki university. The student organization also takes a stand on the major changes taking place in the agricultural field and plans things to do alongside studying, which keeps the board of the student organization and hopefully other agricultural students busy!
Sampsa wouldn't exist without these suborganizations!
Akateeminen karjakerho (Academic cattlegroup) is a suborganization for people studying domestic animal sciences and for people interested in animals
Akateemiset kasvintuottajat (Academic plant producers) is a suborganization for people studying plant production and for people interested in plants.
Tekniikka-Agraarit (Technology-Agrarians) is a suborganization for people interested in agrotechnology, technology and machines
Markkina-Agraarit (Marketing-Agrarians) is a suborganization for people in agricultural economics
Ei Sampsaa ilman alakerhoja, eikä alakerhoja ilman Sampsaa
Alakerhot ovat aktiivisia toiminnan järjestäjiä ja merkittäviä ihmisten yhdistäjiä. Vaikka Sampsa itsekkin järjestää paljon tapahtumia, on suurin osa toiminnasta kuitenkin alakerhojen aikaan saamaa ja siksi tapahtumakirjomme on niin laajaa kuin se on. Alakerhot hoitavat itse oman hallintonsa, mutta tärkeissä päätöksissä Sampsa tukee aloittelevia toimijoita. Alakerhot ovatkin se tavallisin tapa opiskelijalle aloittaa ainejärjestötoiminta ja helppo ympäristö päästä tutustumaan yhteisten asioiden järjestämiseen ja hallinnon koukeroihin. Toiminta ei ole vakavaa, mutta sitä tehdään tosissaan!

Alakerhoihin liittyminen hoidetaan Sampsan jäsenmaksun yhteydessä. Jokainen sampsalainen kuuluu ainakin yhteen alakerhoon ja jokainen alakerholainen on myös Sampsan jäsen. Jokainen sampsalainen saa myös haalareiden oston yhteydessä itselleen alakerhotaskun josta tunnistaa hänen opintosuuntansa. Jäsenyyden myötä on oikeutettu erilaisiin jäsenetuihin, kuten halvempiin tapahtumahintoihin.

Alakerhojen puheenjohtajat
Alakerhoihin saat yhteyden helpoiten laittamalla sähköpostia koko johtokunnalle tai suoraan alakerhon puheenjohtajalle
 • Saara Sierilä
  Akateeminen Karjakerho

  akk-johtis@helsinki.fi
 • Reeka Murtomäki
  Akateemiset kasvintuottajat

  akt-hallitus@helsinki.fi
  reeka.murtomaki@helsinki.fi
 • Johanna Salmi
  Tekniikka-Agraarit

  ta-johtis@helsinki.fi
  johanna.j.salmi@helsinki.fi
 • Juho Hannuksela
  Markkina-Agraarit

  ma-johtis@helsinki.fi
  juho.hannuksela@helsinki.fi
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed, on either display pages or blank pages.