Alakerhot
Sampsassa toimii neljä eri alakerhoa, jotka tarjoavat oman suuntansa opiskelijoille ajanvietettä asiasta ja asian vierestä
Akateeminen karjakerho on kotieläintiedettä opiskelevien ja muidenkin eläimistä kiinnostuneiden järjestö.
Akateemiset kasvintuottajat on kasvintuotantotiedettä opiskelevien ja siitä kiinnostuneiden oma järjestö.
Tekniikka-Agraarit ovat agroteknologiasta, tekniikasta ja koneista kiinnostuneiden opiskelijoiden järjestö.
Markkina-Agraarit ovat maatalousekonomian opiskelijoiden oma järjestö.

Ei Sampsaa ilman alakerhoja, eikä alakerhoja ilman Sampsaa
Alakerhot ovat aktiivisia toiminnan järjestäjiä ja merkittäviä ihmisten yhdistäjiä. Vaikka Sampsa itsekkin järjestää paljon tapahtumia, on suurin osa toiminnasta kuitenkin alakerhojen aikaan saamaa ja siksi tapahtumakirjomme on niin laajaa kuin se on. Alakerhot hoitavat itse oman hallintonsa, mutta tärkeissä päätöksissä Sampsa tukee aloittelevia toimijoita. Alakerhot ovatkin se tavallisin tapa opiskelijalle aloittaa ainejärjestötoiminta ja helppo ympäristö päästä tutustumaan yhteisten asioiden järjestämiseen ja hallinnon koukeroihin. Toiminta ei ole vakavaa, mutta sitä tehdään tosissaan!

Alakerhoihin liittyminen hoidetaan Sampsan jäsenmaksun yhteydessä. Jokainen sampsalainen kuuluu ainakin yhteen alakerhoon ja jokainen alakerholainen on myös Sampsan jäsen. Jokainen sampsalainen saa myös haalareiden oston yhteydessä itselleen alakerhotaskun josta tunnistaa hänen opintosuuntansa. Jäsenyyden myötä on oikeutettu erilaisiin jäsenetuihin, kuten halvempiin tapahtumahintoihin.

Alakerhojen puheenjohtajat
Alakerhoihin saat yhteyden helpoiten laittamalla sähköpostia koko johtokunnalle tai suoraan alakerhon puheenjohtajalle
 • Saara Sierilä
  Akateeminen Karjakerho

  akk-johtis@helsinki.fi
  saara.sierila@helsinki.fi
 • Reeka Murtomäki
  Akateemiset kasvintuottajat

  akt-hallitus@helsinki.fi
  reeka.murtomaki@helsinki.fi
 • Johanna Salmi
  Tekniikka-Agraarit

  ta-johtis@helsinki.fi
  johanna.j.salmi@helsinki.fi
 • Juho Hannuksela
  Markkina-Agraarit

  ma-johtis@helsinki.fi
  juho.hannuksela@helsinki.fi